Riskkapital med Almi invest

Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech